Diákhitel Ösztöndíj Pályázat

A Társaság a 2019/20-as tanévben negyedik alkalommal elindítandó programja olyan Diákhitellel (Diákhitel1, Diákhitel2) rendelkező hallgatókat kíván segíteni, akik saját szakterületük leendő mestereivé válhatnak, és már egyetemi/főiskolai hallgatóként komoly eredményeket, sikereket tudhatnak maguk mögött.

1. A pályázat célja:

A tehetséges és/vagy kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó, Diákhitellel (Diákhitel1, Diákhitel2 érvényes szerződéssel) rendelkező egyetemi/főiskolai hallgató ösztöndíj keretében történő támogatása a 2019/20-as tanév során (két egymást követő tanulmányi félévben, azaz 10 hónap időtartamban).

2. Általános pályázati feltételek

• magyar állampolgár;

• Magyarországon személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhellyel rendelkezik;

• életkora: 18-45 éves kor között (a pályázat beadási határidejéig 45. életévét nem tölti be);

• Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlával rendelkezik;

• a pályázat benyújtását megelőzően, legalább két tanulmányi félévben aktív hallgatói jogviszonya állt fenn az Oktatási Hivatal nyilvántartása alapján államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézményben,

• ahol nappali munkarendű alap/mester vagy osztatlan képzésben aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (továbbiakban: hallgató);

• a pályázat benyújtását megelőző két tanulmányi félévben korrigált kreditindexe félévente legalább 4,00 volt;

• hatályos Diákhitel (Diákhitel1 vagy Diákhitel2) szerződéssel rendelkezik és a pályázati jelentkezésig legalább egy félévben Diákhitel folyósítás történt részére;

• vállalja, hogy amennyiben nyertesként kiválasztásra kerül, az ösztöndíj folyósításának szabályozása tárgyában a Diákhitel Központ Zrt.-vel szerződést köt;

• várhatóan a 2019/2020-as tanév mindkét félévében lesz aktív hallgatói jogviszonya (folyósítási feltétel);

• a pályázó vállalja, hogy amennyiben az ösztöndíjasok között lesz, a díjátadó ünnepségen kívül legalább egy, a Diákhitel Központ által rendezett és az Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó rendezvényen részt vesz.

Nem pályázhat:

aki a Diákhitel Központ Zrt. korábban meghirdetett Diákhitel Ösztöndíj Programjában már részt vett és pályázatával nyert;

• a Diákhitel Központ Zrt. munkavállalója és azok Ptk. 8:1. § szerinti hozzátartozója;

• azon Diákhitel szerződéssel rendelkező személy, akinek a pályázat értékelésekor több mint 6 havi kötelező törlesztőrészletnek megfelelő összegű, vagy azt meghaladó fizetési hátraléka áll fenn a Diákhitel Központtal szemben.

A 2019/2020-as tanév két egymást követő tanulmányi félévében, azaz összesen 10 hónapon keresztül, 2019 szeptemberétől 2020 júniusáig.

• Hallgatónként 70.000 Ft/hó, azaz összesen 700.000 Ft/tanév összegben kerül folyósításra.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat kizárólag elektronikus formában nyújtható be, e-mail-en keresztül az osztondijpalyazat@diakhitel.hu címre. A pályázat fejlécében a pályázónak fel kell tüntetnie: Pályázat Diákhitel Ösztöndíj Programra.

Benyújtási határidő: 2019. május 6. (hétfő) éjfél.

4. Az érvényes pályázathoz kötelezően benyújtandó:

• bemutatkozó levél, amely tartalmazza a pályázó személyes adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, diákigazolvány száma), legfontosabb, legkiemelkedőbb eredményeit, amelyek alapján a pályázatra jelentkezik;

• a bemutatkozó levélhez csatolt lista, a mellékletek felsorolásával;

• Diákhitel (Diákhitel1 vagy Diákhitel2) szerződésének szerződésszáma (ezt elég beleírni a bemutatkozó levélbe);

• az intézményi elektronikus tanulmányi rendszerből kiállított hitelesített igazolás, amely tartalmazza a jelölt félévekre vonatkozó korrigált kreditindexet;

• az értékelési szempontokban meghatározott, pontot érő eredményeket igazoló okiratok, illetve okiratok másolata a 7. pontban található táblázatban foglaltak szerint.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük